s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu
a Európskej únie z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

info info

Solidarita pri riadení migračných tokov