Ako učiť o holokauste dnes? Seminár pre učiteľov

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 12.11.2019 | Aktualita
Ako učiť o holokauste dnes? Seminár pre učiteľov foto: Nadácia Milana Šimečku/Peter Važan

Chýbajú Vám inovatívne aktivity v oblasti tém diskriminácie, extrémizmu a predsudkov?

Myslíte si, že je dôležité prepájať dejepisné témy s aktuálnymi problémami spoločnosti?

Nadácia Milana Šimečku Vás pozýva na predstavenie novej metodickej príručky Holokaust bol. Ako učiť o holokauste dnes? Aktivity v príručke vychádzajú zo zážitkového vzdelávania a sú využiteľné na humanitných predmetoch ako je dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka alebo etická výchova. Obsahovo prepájajú témy ako diskriminácia menšín v minulosti a súčasnosti, stereotypy a predsudky, xenofóbia a pod. Príručka inovatívnym spôsobom prepája dejepisné témy s porozumením tém znevýhodnenia a diskriminácie rôznych skupín v súčasnosti. Súčasťou semináru bude zaškolenie do využívania príručky a názorná ukážka vybraných aktivít lektormi a lektorkami NMŠ. 

Seminár je určený pre učiteľov a učiteľky na druhom stupni základných a stredných škôl. Cestovné náklady a občerstvenie počas semináru hradí Nadácia Milana Šimečku.

Seminár sa bude konať v nasledujúcich termínoch a mestách:

2.december 8:30 - 12:15, Košice

Prihlasujte sa tu.

3.decembra 8:30 - 12:15, Rimavská Sobota

Prihlasujte sa tu.

4.decembra 8:30 - 12:15, Banská Bystrica

Prihlasujte sa tu.

Prihlasovanie je otvorené do 28.novembra (štvrtok) alebo do naplnenia kapacity. V prípade nedostatočného naplnenia kapacity semináru si Nadácia Milana Šimečku vyhradzuje právo seminár zrušiť alebo ponúknuť náhradný termín konania.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na kristina@nadaciams.sk alebo telefonicky na čísle 0915 739 670.

Diseminačné semináre k metodickej príručke Holokaust bol. Ako učiť o holokauste dnes? sú organizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Dutch Jewish Humanitarian Fond.