Ako učiť o komunizme inak?

multikulti.sk multikulti.sk | 14.11.2018 | Aktualita
Ako učiť o komunizme inak? archív Nadácie Milana Šimečku

O pár dní uplynie už 29 rokov od pádu komunistického režimu v Československu. Pripomienka výročia Nežnej revolúcie opäť naplní mediálne správy a bude témou verejných akcií. Nadácia Milana Šimečku sa aj tento rok rozhodla prispieť k verejnej diskusii o odkaze novembra 1989. Pozývame vás 16. novembra do Kalabu. Otvoríme tému, na ktorú sa pri spomienkových akciách často zabúda. Ako sa dnes obdobie komunizmu reflektuje v školách? Ako ho priblížiť mladým ľuďom zrozumiteľne a inovatívne? Začíname o 19:00 hod.

V diskusii sa dotkneme aj toho, ako učenie (sa) o komunistickom režime môže študentom a študentkám pomôcť pri pochopení toho, ako funguje propaganda, ako vzniká totalita, či ako sa občiansky angažovať pri ohrození demokracie. Ponúkneme pritom pohľad stredoškolskej učiteľky, historičky, didaktičky dejepisu a aktivistky.

O hostkách:

Alžbeta Bojková - pôsobí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach ako didaktička dejepisu. 
Sandra Polovková - je riaditeľkou neziskovej organizácie Post Bellum. 
Zuzana Vasková - je učiteľkou dejepisu a slovenského jazyka na Gymnáziu v Púchove. 
Marína Zavacká - je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. 

Verejná diskusia Ako učiť o komunizme inak? je súčasťou 3.ročníka projektu Študenti po stopách totality, v ktorej študenti a študentky stredných škôl kreatívnym spôsobom dokumentujú príbehy a udalosti z obdobia komunizmu vo svojom bezprostrednom okolí. V tomto roku sa osem zapojených škôl zameralo na tému emigrácie z Československa s podtitulom projektu Útek za oponu.