Apples & Hrušky: Identity

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 10.09.2019 | Aktualita
Apples & Hrušky: Identity grafika: Matúš Hnát

Iniciátorka a hostiteľka formátu Apples & Hrušky Nasi A. Motlagh sa tentoraz pozrie na festivalovú tému Identity v kontexte kultúry, feminizmu a psychológie. Jej pozvanie prijali Carmel Buckingham, Veronika Žilková a Veronika Valkovičová, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami osobne i profesionálne.

Kedy:

Kde:

jazyk / language: slovenský, anglický / slovak, english

vstup / entry: voľný / free

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Carmel Buckingham:

Carmel Paradise Buckingham je hudobníčka a študentka psychológie, ktorá žije v Bratislave. Má korene v USA, Iráne, Švajčiarsku, Rusku a Írsku - skutočná multikultúrna rodina.

Veronika Žilkova:

Vyštudovala magisterský stupeň psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje v rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami. Má skúsenosti v oblasti sociálnej práce s mládežou.

Veronika Valkovičova:

Veronika Valkovičová, (PhD) je výskumníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, externou výskumníčkou Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a editorkou "feministickej sekcie" kultúrno-spoločenského mesačníku Kapitál. Vo svojom výskume sa zaoberá sexualitou a rodom vo verejných politikách.