Čaj pre dušu: konver(t)zujeme

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 10.09.2019 | Aktualita
Čaj pre dušu: konver(t)zujeme zdroj: Mareena

Konverzujeme aj konvertujeme.

Ďaľší z edície našich Čajov pre dušu vám dovolí nahliadnuť bližšie do tajov dôvodov, spôsobov či dopadov konverzie na iné náboženstvo. Spolu s našimi hosťami zistíme, ako je chápané a vnímané konvertovanie a dostaneme príležitosť porozumieť pohľadu na konverziu z rôznych náboženstiev, o ktorých sa hovorí, že sú tak vzdialené. Zistime spolu, ako to je naozaj. 

Vierovyznanie je nepochybne jednou z fundamentálnych identít človeka. Prečo sa potom niektorí ľudia rozhodnú zmeniť svoje náboženstvo? A ako konverzia ovplyvňuje ich život? O tom i všeličom ďalšom sa budeme rozprávať s našimi hosťami vrámci 14. ročník festivalu [fjúžn].
Po diskusii zaznejú klavírne skladby v podaní hudobníčok ukrajinského pôvodu Darie a Ingy Rudnichenko a Anastasie Danylyuk.

Kedy: 17. september, 17:00

Kde: Cafe Berlinka