Cudzinky a cudzinci: Chceme počuť váš názor

[fjúžn] [fjúžn] | 03.07.2020 | Aktualita
Cudzinky a cudzinci: Chceme počuť váš názor kúpele Grössling, foto: bratislava.sk
/Slovak below/

WHAT WOULD YOU LIKE TO HAVE IN GRÖSSLING CITY BATHS? 

Participatory Planning Office, Metropolitan Institute of Bratislava would like to get the public in the capital city involved in the renovation process of famous Grossling City Baths. There are 76 architectural designs from authors based in 17 different countries on the table and you can add your ideas and thoughts how to improve them.

Grössling space will combine two functions - a city bath in one part and a library with cosy café and park in the other one. It will be possible for everyone to visit and use both of them. Authors of the renovation project would like to ask foreigners living in Bratislava to participate in the brainstorming to make the space welcoming and friendly for everyone.

If you have any ideas, please fill out this form:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

If you would like to know more about whole Grössling project, please click here:
https://grossling.sk/?lang=en

---------------------------------------

ČO BY STE CHCELI V KÚPEĽOCH GRÖSSLING? 

Kancelária participatívneho plánovania, ktorá patrí pod Metropolitný inštitút Bratislavy vyzýva všetkých obyvateľov hlavného mesta, aby sa zapojili do postupného pretvárania slávnych kúpeľov Grössling. Aktuálne majú na stole 76 architektonických návrhov zo 17-tich krajín, ktoré chcú obohatiť aj o vaše návrhy.

Cieľom je vytvoriť niečo ako mestskú obývačku, teda spojenie kúpeľov s knižnicou a kaviarňou, kde bude mať prístup široká verejnosť. Autori projektu chcú osloviť aj všetkých cudzincov žijúcich v Bratislave, aby sa v nových priestoroch Grössling objektu cítil dobre a vítaný úplne každý.

Máte nejaké nápady, zlepšenia? Cez tento dotazník ich môžete sprostredkovať autorom projektu Kúpele Grössling:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Viac o projekte sa dozviete na:
https://grossling.sk