[fjúžn] Magazine: Call For Writers

[fjúžn] [fjúžn] | 03.07.2020 | Aktualita
[fjúžn] Magazine: Call For Writers Festivalový [fjúžn] magazín Identity, foto: Jakub Kovalík

/Slovak below/

Be part of the biggest multicultural event in Slovakia - festival [fjúžn]. We are looking for writing contributors to our festival's magazine! 

We are primarily interested in articles reflecting the current situation with COVID-19. What are your experiences of coronavirus pandemic as a foreigner in Slovakia? Were there any challenges you had to overcome? If there were so, who helped you? Or you can share any other story related to COVID-19 times. 

Selected articles (short stories, essays, opinions, etc.) will be published in [fjúžn] magazine and on the website fjuzn.sk. The authors of the published articles will receive a small financial reward. 

We welcome articles that reflect the theme, but we will be open to accepting also articles dealing with other topics. 

Suggested length: 5 400 characters (750 words) but could be longer, all articles will be edited before publishing. We accept articles in English and Slovak language (translation from English to Slovak will be arranged by [fjúžn]).

Are you interested in participating but you don´t have a specific idea of what to write about?

Here are some tips:

- What experience has shaped my identity?
- Nobody knows that...
- What labels do others give me
- The biggest cultural shock in Slovakia
- The day I started to like/dislike Slovaks
- What you should know about me/my culture – stereotypes, and myths connected with your country, stereotypical views of Slovaks on your country
- It´s driving me crazy when…

Deadline: 24th of July 2020

Submit: anna@nadaciams.sk

You can see our previous magazines here: 

2019: https://issuu.com/fjuzn/docs/magazin_identity_isssuu
2018: https://issuu.com/fjuzn/docs/issuu_trast_fjuzn_13

For more information write Anna Jacková: anna@nadaciams.sk and in copy Kristína Hamárová: tina@nadaciams.sk

------------

Festival [fjúžn] hľadá píšucich cudzincov

Okrem pestrého programu pripravujeme aj magazín v tlačenej podobe, v ktorom dávame priestor cudzincom a cudzinkám žijúcim na Slovensku.

Zaujíma nás najmä, aké je to byť cudzincom či cudzinkou na Slovensku počas pandémie koronavírusu? Museli ste počas pandémie prekonať nejaké problémy? Ak áno, kto vám pomohol? 

Hľadáme príspevky, eseje, krátke poviedky od ľudí, ktorí pochádzajú z cudziny a chceli by sa podeliť a svoje (dobré aj zlé) skúsenosti, zážitky, poznatky zo života na Slovensku.

Radi však publikujeme aj príspevky zamerané na iné témy. Prikladáme aj pár nápadov na články, ak by ste chceli usmernenie:

- Aké skúsenosti formovali moju identitu?
- Čo o mne mnohí nevedia
- Nálepky, ktoré mi pripisujú iní
- Najväčší kultúrny šok zo Slovenska
- Kedy som začal/a mať Slovákov rád/nerád
- Čo by ste mali vedieť o našej kultúre - najčastejšie mýty o zahraničných krajinách a pohľad cudzincov na Slovákov 
- Šľak ma ide trafiť z…

Odporúčaná dĺžka je 5 400 znakov (750 slov), ale môže byť viac. Všetky články prejdú redakčnou úpravou.

Deadline: 24.07.2020

Posielajte na: anna@nadaciams.sk

Najlepšie texty uverejníme vo festivalovom magazíne a na webe fjuzn.sk. Všetky texty, ktoré publikujeme, sú aj honorované. Pre približnú predstavu pripájame aj linky na naše predchádzajúce magazíny, do ktorého tiež písali cudzinci svoje skúsenosti so životom na SR. 

2019: https://issuu.com/fjuzn/docs/magazin_identity_isssuu
2018: https://issuu.com/fjuzn/docs/issuu_trast_fjuzn_13

Texty môžu byť aj v angličtine, preklad zabezpečíme. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, kontaktujte Annu Jackovú na anna@nadaciams.sk a v kópii Kristínu Hamárovú na tina@nadaciams.sk