FolkLab: JAzyk!

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 15.10.2019 | Aktualita
FolkLab: JAzyk! zdroj: Folklab

Umelecká prezentácia vybraných fenoménov nehmotného kultúrneho dedičstva (etiópsky kávový obrad bunna, rozkazovačky, slovenský posunkový jazyk či ovčí zdych) z perspektívy troch autorsko-interpretačných tímov. FolkLab je platforma občianskeho združenia Dragúni, ktorá sieťuje umelcov z rôznych oblastí umenia so zámerom iniciovať a podnietiť tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom k poznávaniu tradičnej kultúry.

Kedy: 15. septembra, 19:30
Kde: Nová Cvernovka

ENG

Artistic presentation of the selected items of intangible cultural heritage (Ethiopian coffee ceremony bunna, “rozkazovačky“, Slovak sign language or “ovčí zdych“) from the perspective of three author and performer teams. FolkLab is a platform of the civic association Dragúni which brings together artists from various fields of art with the aim to initiate and stimulate creative collaboration and learn about traditional culture.

When: 15th September, 7:30 PM 
Where: Nová Cvernovka