Forum Theatre: Kocúrkovo - the Town of Freedom

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 10.09.2019 | Aktualita
Forum Theatre: Kocúrkovo - the Town of Freedom grafika: Matúš Hnát

🇬🇧 Eleven people from different parts of the world - Yemen, Iraq, Turkey, Macedonia, Spain, USA, Slovakia – come together in one performance. Their collective work uses the method of Forum Theater during which actors (and spectators) meet together on the stage and discuss real stories on the topics of discrimination and oppression in the society.

When: 17th of September

Where: Štúdio Kaplnka, Ventúrska 3

 🇸🇰 Jedenásť ľudí z rôznych kútov sveta - od Jemenu, Iraku, Turecka, cez Macedónsko, Španielsko, USA až po Slovensko - v jednom predstavení. Ich kolektívne dielo vzniklo metódou divadla fórum, počas ktorej sa herci (aj diváci) stretávajú spolu na scéne a diskutujú o reálnych príbehoch a témach diskriminácie a útlaku v spoločnosti.

Kedy: 17. september

Kde: Štúdio Kaplnka, Ventúrska 3