Forum Theatre: Kocúrkovo - the Town of Freedom [fjúžn] v Trnave

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 16.10.2019 | Aktualita
Forum Theatre: Kocúrkovo - the Town of Freedom [fjúžn] v Trnave foto: Nadácia Milana Šimečku

🇬🇧 Eleven people from different parts of the world - Yemen, Iraq, Turkey, Macedonia, Spain, USA, Slovakia – come together in one performance. Their collective work uses the method of Forum Theater during which actors (and spectators) meet together on the stage and discuss real stories on the topics of discrimination and oppression in the society.

When: 26th of October, 19:00

Where: Divadlo Disk, Trnava

 🇸🇰 Jedenásť ľudí z rôznych kútov sveta - od Jemenu, Iraku, Turecka, cez Macedónsko, Španielsko, USA až po Slovensko - v jednom predstavení. Ich kolektívne dielo vzniklo metódou divadla fórum, počas ktorej sa herci (aj diváci) stretávajú spolu na scéne a diskutujú o reálnych príbehoch a témach diskriminácie a útlaku v spoločnosti. 

Kedy: 26. október, 19:00

Kde: Divadlo Disk, Trnava

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
 🇬🇧 The event is organized in cooperation with the Ján Palárik Theater in Trnava, the Bezkydov Theater Café and the DISK Trnava Theater Studios as part of the festival [fjúžn], organized by the Milan Šimečka Foundation.

During the event, we want to show that people who are “labeled” have diverse and often unknown identities. Who am I? For each of us, this question has different aspects, evolving over time and in different contexts. Refugee, foreigner, Muslim, African ... all these are "labels" that don´t allow to get to know each other. The aim of the festival is to reveal more and ask questions Who am I? Who are you? Who are we? To find out how people who are our neighbors and create communities with us perceive themselves.

 🇸🇰 Podujatie sa koná v spolupráci s Divadelným štúdim DISK Trnava v rámci festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

Počas podujatia chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka...to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
 🇬🇧 Organized by: Milan Šimečka Foundation
In cooperation with: DISK Trnava Theater Studio
The event was supported by: FPU, Kultminor, MKSR

 🇸🇰 Organizuje: Nadácia Milana Šimečku
V spolupráci s: Divadelné štúdio DISK Trnava
Podujatie z verejných zdrojov finančne podporili: Fond na podporu umeniaFond na podporu kultúry národnostných menšínMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky