Humans of [fjúžn]

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 13.09.2019 | Aktualita
Humans of [fjúžn] grafika: Matúš Hnát

🇸🇰 S festivalom sa rozlúčime multižánrovým večerom plným ľudí, ktorí prišli zo zahraničia a dnes robia naše mesto lepším a krajším. Tešiť sa môžete na týchto zaujímavých hostí:
Alan Henderson – stand-up
Anela Čindrak - hudba
Aron Mitu Tesfaye - tanec
Barhum Nakhle – rozhovor 
Hon Chong - storytelling
Madeline Vadkerty – projekt “Ľudia píšu Tisovi”
Nura Jahanpour a Sara Azimi – hudba a spev
Olja Triaška Stefanović – fotografie
Tomáš Halász – projekt "Odkiaľ si?"
Venus Jahanpour – prezentácia
Večerom vás budú sprevádzať Nasi A. Motlagh a Shrey Kadam. A po skončení hlavnej vás pozývame na recepciu, počas ktorej sa o dobrú náladu bude starať Naheed Mawji a.k.a Dj Ned.

Kedy: 21. septembra, 19:00
 Kde: Pistoriho Palác

 🇬🇧 We will bid farewell to the festival with a multi-genre evening full of interesting foreigners who make our city better and more beautiful. We will present you these interesting people:
Alan Henderson – stand-up
Anela Čindrak - music
Aron Mitu Tesfaye - dance
Barhum Nakhle – interview 
Hon Chong - storytelling
Madeline Vadkerty – project “People Write to President Tiso”
Nura Jahanpour a Sara Azimi – music
Olja Triaška Stefanović – photography
Tomáš Halász – project "Where Are You From?"
Venus Jahanpour – presentation
The hosts of the event are Nasi A. Motlagh and Shrey Kadam. After main program we invite you to the reception with Naheed Mawji a.k.a Dj Ned.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

SK: Podujatie sa koná v rámci 14. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

 14. ročník festivalu [fjúžn] v Bratislave sa tento rok koná v netradičnom termíne - od 12. do 21. septembra 2019 a máte sa na čo tešiť. Tohtoročnú festivalovú tému IDENTITY priblížia výstavy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, komunitné podujatia aj program pre deti. 

Počas festivalu chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka...to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

EN: The event takes place as a part of the 14th [fjúžn] festival organized by the Milan Šimečka Foundation.

14th [fjúžn] festival is taking place in an unusual time – from 12th to 21st September 2019 and there is a lot to look forward to. This year’s theme, Identities, will be explored by exhibition, discussions, concerts, theatre performances, community events as well as program for children.

Throughout the festival we want to showcase the diverse and unknown identities, which are overlooked due to us labeling each other. Who am I? The questions has a different meaning for each one of us, it develops in various times and in contexts. Refugee, foreigner, Muslim, African.. these are only some of the labels, that prevent us from knowing the person living across the street. The aim of this festival is to ask these challenging questions: Who am I? Who are you, Who are we?, to find out how people, who are our neighbors and make up our communities perceive themselves