Identita menšín v súčasnej spoločnosti

10.12.2017 | Aktualita
Identita menšín v súčasnej spoločnosti foto: Sokratov inštitút

Ako vybudovať spravodlivú (lokálnu) spoločnosť vo svete, ktorý je čím ďalej tým viac globalizovaný? Vo svete, v ktorom je rôznorodosť čím ďalej tým viditeľnejšia? Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Sokratov inštitút Vás pozývajú na verejnú prednášku: Identita menšín v súčasnej spoločnosti. Prednáška sa uskutoční v štvrtok 14.decembra o 18:00 hod  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, miestnosť G127.

Hľadať odpovede na túto náročnú otázku nám pomôže práca ázijsko- austrálskej filozofky Helen Ngo: "Rasizmus ako návyk", ako aj vlastná skúsenosť prednášajúceho. Bryan Mukandi sa narodil a vyrastal v Zimbabwe muž národa Shona v prevažne Shona patriarchálnej spoločnosti čerstvo po tom, ako Zimbabwe dosiahlo nezávislosť. Ako vyzerá spravodlivý svet pohľadom človeka, ktorý žije v takomto kontexte? Neskôr žil v Írsku ako africký imigrant viditeľne "iný" čo zmenilo jeho pohľad na spravodlivý svet. Dnes je doktor Bryan Mukandi občanom Austrálie a teda aj dedičom brutálnej minulosti ktorá bola páchaná na pôvodných obyvateľoch tohoto kontinentu. Ako vyzerá spravodlivosť z tohoto pohľadu? Spájajúc svoje pôsobenie v neziskovom sektore s prácou afrických, austrálskych a európskych filozofov položí poslucháčom náročnú otázku: "ako by mala vyzerať spravodlivá súčasná spoločnosť na Slovensku?"

Bryan Mukandi vyštudoval medicínu na University of Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr sa presťahoval do Írska, kde dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde žije a pracuje v oblasti medicínskej etiky.