Kapitalks na [fjúžn]: Cudzincom vo vlastnej krajine?

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 09.09.2019 | Aktualita
Kapitalks na [fjúžn]: Cudzincom vo vlastnej krajine? foto: Tomáš Halász

O Slovensku často uvažujeme ako o krajine Slovákov a Sloveniek a národnostných menšín. Často si neuvedomujeme, že obyvateľmi sú aj cudzinci, ktorí tu dlhodobo žijú, aj keď nemajú slovenské občianstvo.

A čo ich deti? Narodili sa tu, ale majú v sebe často čosi exotické. Ako ich vníma ich okolie? Ako vnímajú sami seba? Je podstatnejší pôvod rodičov alebo prostredie, v ktorom vyrastieme?

O neviditeľnej menšine druhej generácie migrantov sa bude Lako Oravec zhovárať s Elenou Gallovou Kriglerovou a Samom Arbem.

Kedy: 16. septembra, 19:00
Kde: Artforum


(ENG)

We often consider Slovakia as a country of Slovaks and some national minorities. We often do not realize that foreigners have been living here for a long time, even if they do not have Slovak citizenship.

But what about their children? They were born here but often appear exotic in one way or another. How do their neighbours perceive them? How do they perceive themselves?

 What’s more important: origin of their parents or the environment where they grow up? Laco Oravec will discuss with Elena Gallová Kriglerová and Samo Arbe about the invisible minority of second generation immigrants.