Korunovačné slávnosti 2015

22.06.2015 | Aktualita
Korunovačné slávnosti 2015 foto: visualhunt.com

Korunovačné slávnosti v Bratislave sa konajú sa každoročne v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, ktorá bola korunovaná 25. júna 1741.

Obrad korunovácie je zinscenovaný podľa historických podkladov. Vystupuje v ňom vyše 150 hercov v dobových kostýmoch. Kráľ dostáva od ostrihomského arcibiskupa – prímasa Uhorska - svätoštefanskú korunu spolu s ďalšími korunovačnými insígniami: meč, plášť, jablko a žezlo. Po obrade korunovácie pasuje rytierov Rádu zlatej ostrohy, skladá prísahu vlasti a sľubuje zachovávať integritu krajiny na korunovačnom pahorku.  

Tohtoročné korunovačné slávnosti sa budú konať 26.-28. júna 2015 a priblížia korunováciu cisára Karola VI. - otca Márie Terézie, ktorá bola 22.5.1712.