Kvet Nguyen: Priestor bez pamäti, bez hraníc a bez mena

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 06.09.2019 | Aktualita
Kvet Nguyen: Priestor bez pamäti, bez hraníc a bez mena zdroj: [fjúžn]

Byť niekým je relatívny pojem. Patriť niekam má tiež svoje (ne)hranice. Migrácia v globalizovanom svete ponecháva pojem národ premenlivo plávať medzi nami. Pozývame vás na vernisáž výstavy študentky VŠVU Kvet Nguyen, ktorá vo svojej tvorbe pracuje s pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňuje veci, ktoré tvoria identitu. Neočakáva konkrétnu odpoveď, zámerom je pýtať sa. Aké je byť cudzinkou vo vlastnej vlasti? Jej tvorbu si môžete pozrieť v Kalabe od 12:30. Výstava fotografií potrvá do 4.10. 2019.

ENG:

Being someone is a relative concept. Belonging somewhere has its limitations, too. In a globalized world migration leaves the concept of nation floating around us. A student of the Academy of Fine Arts and Design (VŠVU) Kvet Nguyen uses the sentiments of diaspora in her work, materializing the elements that make up identity. She does not expect a specific answer, the goal is just to ask questions. What does it mean to be a foreigner in your own country?The photo exhibition is open until 4th October 2019.