Literárny večer s Novotvarom

multikulti.sk multikulti.sk | 28.09.2018 | Aktualita
Literárny večer s Novotvarom Novotvar 2018

Medzinárodný literárny festival Novotvar 2018 pozýva na Platformu Dni slovenskej literatúry 4. októbra do A4. O 19:00 sa bude konať diskusia s nasledujúcimi:

Josef Kleindienst (1972, Spittal an der Drau) žije vo Viedni ako slobodný spisovateľ. Študoval filozofiu a divadelnú vedu vo Viedni a Amsterdame. Pracoval ako nemecký lektor v Jemene, pôsobil ako novinár a príležitostne ako herec. Diváci ho vidieť i vo filme Juraja Lehotského Nina (2017). 

Mária Modrovich (1977) pochádza z  Bratislavy, je absolventkou Filozofickej fakulty UK. V  roku 2011 debutovala zbierkou poviedok Lu  & Mira,  nasledoval krátky román Tichý režim (2013). 

Zofia Bałdyga  (nar. 1987, Varšava) je poľská poetka, bohemistka a prekladateľka. Vydala tri básnické zbierky: Passe-partout (2006), Współgłoski(2010) a Kto kupi tak małe kraje (2017). Vyštudovala južnú a západnú slavistiku na Varšavskej univerzite. Prekladá najnovšiu českú a slovenskú poéziu do poľštiny, sústredí sa predovšetkým na tvorbu autorov narodených v 70. a 80. rokoch. 

Gábor Lanczkor (1981, Stoličný Belehrad) básnik, spisovateľ, hudobník, prekladateľ. Vyštudoval maďarčinu na Univerzite Lóranda Eötvöse v Budapešti. Študoval v Ľubľane, Ríme a Londýne. Doktorát z literárnej komparatistiky získal na Univerzite v Segedíne. Je autorom štyroch zbierok básní a románov, ako aj niekoľkých kníh pre deti. 

Anne Kawala (1980) je francúzska spisovateľka a performerka. Po štúdiách medicíny a biológie vyštudovala École des Beaux Arts de Lyon a okrem výtvarných inštalácií sa venuje písaniu experimentálnej poézie a prózy. Texty chápe ako libretá, ktorých hudobným predvedením je recitácia.

Jana Micenková   (1980, Košice) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v Prešove a následne FAMU v Prahe, odbor scenáristika a dramaturgia. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro,  kde dodnes pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Nekrogames získala Cenu slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013; a taktiež cenu pre mladých dramatikov VEJK AP 2012. 

Mária Ferenčuhová (1975) je filmová bádateľka, prekladateľka a poetka. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu aj odbornú literatúru. Vydala štyri knihy poézie, Skryté titulky(2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016). Je autorkou vedeckej monografie Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009) a spoluautorkou a editorkou kníh Dokumentárny film v krajinách V4 (2014) a Nový slovenský film (2015, s Katarínou Mišíkovou).