Ľudia za záclonou: zapájanie menšín do tvorby verejných politík

multikulti.sk multikulti.sk | 19.10.2018 | Aktualita
Ľudia za záclonou: zapájanie menšín do tvorby verejných politík CVEK
Centrum pre výskum etnicity a kultúry pozýva 24. októbra na podujatie s názvom ĽUDIA ZA ZÁCLONOU: ZAPÁJANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN DO TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK, v rámci ktorého predstaví 12 prípadových štúdií participácie rôznych menšín na tvorbe verejných politík, na ktorých sme v CVEKu pracovali od jesene 2017. V priestoroch galérie Umelka od 13:00 hod. odborníčky skúmali zapájanie Rómov, ľudí so zdravotným postihnutím, migrantov, seniorov, detí, LGBTI, ale aj všeobecnej verejnosti na rôznych úrovniach (národnej, regionálnej, lokálnej). 

Verejná prezentácia je výsledkom kvalitatívneho zberu a spracovania dát. Ponúka výber z dvanástich prípadových štúdií, ktoré vznikli v rámci národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.