Luník IX / Architektonicko-urbanistická súťaž

12.03.2018 | Aktualita
Luník IX / Architektonicko-urbanistická súťaž

V priestoroch dizajn factory sa 15. marca uskutoční výstava súťažných návrhov Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže Luník IX. Súťaž, ktorá prebehla začiatkom roku 2017, vzbudila záujem odbornej i laickej verejnosti o problematiku mestskej časti Luník IX, ako aj spoločenských implikácií, ktoré táto téma so sebou nesie. Zámerom výstavy je predstaviť súťažné návrhy bratislavskému publiku, ale aj ďalej rozvíjať diskusiu o budúcej podobe životného priestoru rómskych komunít na Slovensku. Luník IX je najväčšou a nesporne najznámejšou mestskou sociálne vylúčenou lokalitou a rozhovory o jej transformácii budú mať určujúci vplyv aj na ďalšie podobné miesta.

Súčasťou otvorenia výstavy 15. 3. 2018 o 18.00 hod. v design factory bude diskusia na tému Ako môže architektúra pomôcť riešiť spoločenské problémy, práve na príklade uskutočnenej súťaže. Pozvanými hosťami do diskusie sú pán Ing. arch. Martin Jerguš ako zástupca ÚHA, Oto Nováček za víťazný tím a Juraj Kuruc z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Moderovať bude kurátor výstavy Michal Sládek. 

Hudobnými hosťami podujatia budú violončelista Jozef Lupták a Boris Lenko - akordeón.
Výstava bude sprístupnená od 15.3. do 30.3.2018 po-pi 9:00-18:00 a so-ne 10:00-19:00.