Nacionalizmus - agresívny či liberálny?

26.11.2017 | Aktualita
Nacionalizmus - agresívny či liberálny? foto: Príbeh nula

Iniciatíva Príbeh nula organizuje sériu prednášok a verejných diskusií, ktorých cieľom je pôsobiť na verejný priestor. Vo štvrtok 29. novembra v A4 – priestore súčasnej kultúry pripravila prezentáciu Lászla Vörösana tému nacionalizmus.  

Nacionalizmus: agresívny či liberálny? Kultúrny či politický? Integrujúci či vylučujúci? Západný či východný? Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti sú bežne pripisované sociálnemu javu, ktorý nazývame „nacionalizmus”. Aby toho nebolo málo, máme tu ešte aj vlastenectvo (patriotizmus) a šovinizmus, o ktorých niektorí historici a sociálni vedci uvažujú ako o variantných javoch nacionalizmu, iní zase ako o javoch sui generis.

Čo však máme na mysli, keď hovoríme o vlastenectve, nacionalizme a šovinizme? Na akú realitu, aké postoje a správanie sa ľudí odkazujeme týmito slovami?