Nová publikácia o migrácii a Slovensku

20.02.2017 | Aktualita
Nová publikácia o migrácii a Slovensku foto: visualhunt.com

Inštitút pre verejné otázky a Heinrich Böll Stiftung Praha pripravili novú publikáciu Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

Vychádzajúc z potreby zhrnúť rozmanité súvislosti témy migrácie na Slovensku do podoby kompaktného analytického celku a upriamiť pozornosť verejnosti na jej jednotlivé dimenzie a kontexty, Inštitút pre verejné otázky a regionálna kancelária Heinrich-BöllStiftung v Prahe vydávajú knižnú publikáciu, prostredníctvom ktorej umožňujú čitateľom pozrieť sa na súčasný pohyb cez hranice – v Európe a v jej okolí – z rozličných uhlov pohľadu: cez čísla, štatistiky a realizované verejné politiky, cez širší kontext migrácie v Európe a na Slovensku, cez rodovú optiku, integračnú politiku, vnútropolitické aspekty a obraz migrácie v slovenských médiách.

Publikácia je dostupná on-line na stránkach IVO. Náš portál vám z nej priniesol dve štúdie Migrácia ako spoločenský fenomén: historické, sociálne a právne aspekty a Obraz utečencov v médiách na Slovensku. Príjemné čítanie.

ďakujem.