O Bohu a národe. A o cudzincoch a migrantoch

27.11.2017 | Aktualita
O Bohu a národe. A o cudzincoch a migrantoch foto: Kalab
V centre Kalab sa 30. novembra uskutoční diskusia s názvom O Bohu a národe. A o cudzincoch a migrantoch s okruhom ľudí, ktorých zaujíma téma osobného presvedčenia, kresťanstva a spoločenských dopadov jeho rôznych interpretácií alebo sa k témam súvisiacim s vierou a verejnou angažovanosťou verejne vyjadrujú aj inak angažujú sa rodí iniciatíva, ktorá vytvorí priestor pravidelného otvoreného dialógu. Kompetentní teológovia rôznych konfesií sa pokúsia otvoriť tento užitočný dialóg na tému viery, osobného presvedčenia a kritického myslenia. 

František Ábel, Miroslav Kocúr a Ondrej Prostredník majú skúsenosti s podujatiami odborného charakteru a sú presvedčení, že tu je potenciál a komunikovaná potreba pre širšiu komunikáciu týchto tém, ktoré pomôžu formulovať aktuálne odpovede na tradičné témy a hľadať takú cestu ich komunikácie, ktorá bude prehlbovať porozumenie, spoločenskú súdržnosť, osobnú zodpovednosť a spoluprácu.