O vysťahovalcoch. Goetheho Inštitút pozýva na diskusiu a čítačku

20.02.2018 | Aktualita
O vysťahovalcoch. Goetheho Inštitút pozýva na diskusiu a čítačku foto: Obálka knihy W. G. Sebalda Vysťahovalci

V Goetheho Inštitúte sa bude vo štvrtok 23. februára rozprávať o témach vysťahovalectva. Kniha W. G. Sebalda s rovnomenným názvom Vysťahovalci spája nielen téma exilu, zapríčineného turbulentnými dejinnými pohybmi 20. storočia, ale predovšetkým hlboký záujem o ľudskú pamäť a vzťah, ktorý vytvára medzi človekom a miestom.

Autor v štyroch silných ľudských príbehoch naplno rozvíja výrazný autorský štýl, balansujúci na pomedzí memoárovej prózy, cestopisu a fotografickej eseje, ktorým si nemecký spisovateľ získal ešte pred svojou tragickou smrťou v roku 2001 pevné miesto v kánone modernej svetovej literatúry.

Večer s prekladateľom Milanom Žitným moderuje Peter Zajac organizuje Goetheho Inštitút v spolupráci s vydavateľstvom BRAK. Podujatie sa koná v slovenčine a začína o 18:00.