Olja Triaška Stefanović: Bratstvo a jednota

[fjúžn] [fjúžn] | 20.04.2020 | Aktualita
Olja Triaška Stefanović: Bratstvo a jednota Olja Triaška Stefanović

Galéria mesta Bratislavy a fotografka Olja Triaška Stefanović pozýva na otvorenie výstavy Bratstvo a jednota, ktoré sa uskutoční 11. júna 2020 o 18.00 h. na prízemí Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11.
Kvôli hygienickým opatreniam je limitovaný počet návštevníkov na vernisáži 100 ľudí. Výstava potrvá do 13. septembra 2020.

Kurátorka a hostka výstavy: Bohunka Koklesová

„Výstava Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej  pôvodu.  V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20.storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. „veľké dejiny“ premietli do „malých dejín“. Aký dopad mali politické rozhodnutia na životy  konkrétnych ľudí. Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej  svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov. Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií. Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji. 
Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí  emocionálne radikalizované a v istom momente  sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu“. 

O autorke

Olja Triaška Stefanović fotografka a vizuálna umelkyňa sa vo svojej tvorbe zaujíma o priestor (súkromný, verejný, mestský...) a pomocou fotografie  vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre, ako aj o miestach do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy. Narodila sa v bývalej Juhoslávii a v čase Balkánskej vojny v 90.rokoch, sa natrvalo usadila na Slovensku. Jej projekty, či už minulé alebo aktuálne, primárne reagujú na vojnové a etnické konflikty na Balkáne, ale vizuálny jazyk, ktorý si osvojila presahuje teritorialitu a stáva sa univerzálnejším. Skúma jej vlastnú pamäť, identitu, rodinnú históriu, osobné spomienky, v rámci ktorých spája sociologické a politické štúdie spolu s fotografickými projektami. Zaujíma ju náš vzťah k pomníkom a histórii po druhej svetovej vojne v Strednej Európe cez analýzu termínu prítomnosť minulosti. Rovnako vo svojom umeleckom výskume analyzuje aj termín Bratstva a jednoty, rozpad ako aj vznik nových štátov, máp a novej geografie v súčasnosti v strednej a východnej Európe. 
Olja Triaška Stefanović je laureátkou ceny primátora Bratislavy – Grant Bratislava v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Slovak Press Photo, v roku 2015 bola vyhlásená Stredoeurópskym domom fotografie fotografkou roka na Slovensku a v roku 2010 bola finalistka 4. ročníka ceny  Národnej galérie v Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca  - „Cena 333“. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Nitrianskej galérie v Nitre. Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí ako pedagóg  na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre fotografie a nových médií.