Postavenie a práva osôb s menšinovou sexuálnou identitou v ECAV

multikulti.sk multikulti.sk | 11.10.2018 | Aktualita
Postavenie a práva osôb s menšinovou sexuálnou identitou v ECAV CZ ECAV Bratislava Staré Mesto
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto pozýva na konferenciou s témou Postavenie a práva osôb s menšinovou sexuálnou identitou v evanjelickej cirkvi, ktorá sa uskutoční 16. októbra na Konventnej 11 v Bratislave.
 
Ľudia s menšinovou sexuálnou identitou sú súčasťou cirkvi a podieľajú sa na jej živote. Ich postavenie a práva sú však tabuizované a cirkev sa bráni otvorenej diskusii na túto tému. Preto sme sa rozhodli osloviť odborníkov, aby širšej verejnosti priblížili rôzne aspekty tejto témy. Veríme, že ich prednášky pomôžu, aby sme v evanjelickej cirkvi začali o téme diskutovať vecne a odborne. 
 
Program:
9:00 – Otvorenie konferencie – Anna Polcková, predsedajúca farárka cirkevného zboru 
9:15 – Sexuálne orientácie a rodové identity v pluralitnej spoločnosti - Michal Patarák, psychiater
10:45 – prestávka
11:00 - Ochrana práv osôb s menšinovou sexuálnou identitou v právnom poriadku SR - Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv SR
12:30 – obed
14:00 – Všetko je rovnaké – všetko je iné. Na ceste ku afirmatívnemu spoločenstvu. (Alles gleich - alles anders. Auf dem Weg zur affirmativen Gemeinde) - Lars Müller-Marienburg, Superintendent, Evanjelická cirkev a. v. Rakúsko
15:30 – prestávka
16:00 – Emauský proces a možnosti jeho využitia v ECAV na Slovensku – predstaviteľ ECAV 
17:30 – Panelová diskusia s referentmi, moderuje Ondrej Prostredník, misijný pracovník cirkevného zboru
18:30 – Záver konferencie
 
Konferenciu otvorí Anna Polcková, predsedajúca farárka cirkevného zboru. Panelovú diskusiu na záver konferencie moderuje Ondrej Prostredník. Vstup na konferenciu je voľný. Profily a referentov a referentiek:
Mária Patakyová zastáva funkciu verejnej ochrankyne práv od marca 2017. Okrem toho pôsobí od ukončenia svojho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore obchodné a finančné právo. V rokoch 2012 – 2016 bola clenkou Rady riaditeľov European Public Law Organisation v Aténach a členkou European Public Law Group, ktorá sa zameriava na otázky spojené s problematikou ľudských práv v kontexte aktuálneho spoločenského diania v Európe i globálnom rozmere.
 
Lars Müller-Marienburg je od roku 2016 biskupom dolnorakúskej diecézy Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Teologické štúdium absolvoval v Mníchove a pôsobil v Nemecku, Kanade, Grécku a Rakúsku. Vo svojom pôsobení sa zameriava na prepojenie slobody a zbožnosti. Ďalšími dôrazmi jeho pôsobenia sú ekumenické vzťahy a budovanie vzťahov úcty a dôvery k osobám s homosexuálnou orientáciou v cirkvi.
 
Michal Patarák pracuje na II. Psychiatrickej klinike SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, prednáša na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, je členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedúcim redaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti, členom redakčných rád viacerých psychiatrických odborných časopisov na Slovensku a predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Venuje sa prednáškovej, vedecko-výskumnej, publikačnej a publicistickej činnosti.