Prečítajte si o antisemitizme v Čechách a na Slovensku

16.02.2017 | Aktualita
Prečítajte si o antisemitizme v Čechách a na Slovensku foto: visualhunt.com

Kolektívna monografia Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí analyzuje obraz Žida v českej a slovenskej väčšinovej spoločnosti. Príspevky sa zaoberajú otázkou, ako sa v priebehu 20. a 21.storočia utváral pojem "Žid" alebo "židovský" a ako sa v súvislosti s týmto "cudzím" obrazom utváral obraz "nás" samotných. Autori na príklade Protektorátu Čechy a Morava, vojnového slovenského štátu, komunistického Československa, ale aj súdobých reálií presvedčivo ukazujú, že antisemitizmus nie je viazaný na skutočného alebo domnelého nepriateľa, ale na (seba) legitimizačné konštrukty.

Kniha je založená na zdrojoch z dobovej tlače, životopisných rozhovoroch získaných metódou oral history a archívnych dokumentoch. Publikácia je určená nielen akademickej obci a učiteľskej verejnosti, ale všetkým záujemcom o fenomén antisemitizmu. Publikáciu zostavili Monika Vrzgulová, Hana Kubátová a kol. Objednať si ju môžete na stránkach kníhkupectva Artforum