Príčiny a dôsledky nútenej migrácie - vzdelávací seminár

10.07.2018 | Aktualita
Príčiny a dôsledky nútenej migrácie - vzdelávací seminár zdroj: Európska migračná sieť

Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku organizuje 22. až 24. augusta 2018 v Bratislave šiesty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii Príčiny a dôsledky nútenej migrácie.

Na seminári vystúpia odborníci z USA, Veľkej Británie, Rakúska, Francúzska, Nemecka, Kene a Švajčiarska, ktorí budú prednášať o týchto témach ako sú mýty o migrácii a dôležitosť dát pri tvorbe migračných politík, riadenie a budúce scenáre medzinárodnej migrácie, súčasný vývoj migrácie z pohľadu krajín pôvodu či zdranitenosti a ľudské práva migrantov. Okrem toho sa bude diskutovať aj o migrácii spôsobenej environmentálnymi zmenami a tiež o pracovnej migrácii a rizikách moderného otroctva.

Podujatie je určené najmä pre pracovníkov a pracovníčky slovenskej verejnej správy, neziskových organizácií, výskumných inštitúcií a akademickej obce, ktorí sa venujú alebo zaujímajú o témy migrácie a medzinárodnej ochrany. Seminár je tiež určený pre zástupcov kontaktných bodov EMN z iných členských štátov EÚ a Nórska.

Registrovať sa môžete do 22. júla 2018 tu. Viac informácií o seminári nájdete na webovej stránke emnseminar.sk.