Queer Experimental Film Night

multikulti.sk multikulti.sk | 29.01.2019 | Aktualita
Queer Experimental Film Night zdroj: tranzit.sk

Prvá februárová noc bude v kine Lumiére patriť témam Queer, identitám a experimentálnemu filmu. Na Queer Experimental Film Night sa predstaví filmová teoretička a prorektorka pre umeleckú činnosť a výskum na Akadémii výtvarných umení vo Viedni Andrey B. Braidt s prednáškou o Queer Cinema. Okrem toho si budete môcť pozrieť šesť snímok: Super-8 Girl Games (1985, Ursula Pürrer, Ashely Hans Scheirl), Summer of 95 (1995, Jewels Parker, Ashlex Hans Scheirl) Lezzieflick (2008, Nana Swiczinsky) Self-Portraits (2018, Sabine Schwaighofer), Eh Rachel (2018, Ana Hoffner) a Peacock Hole (2018, Katrina Daschner). Po premietaní bude nasledovať diskusia s autorkami. Program je súčasťou výstavy Queer stories v tranzit.sk.

Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Prostredníctvom toho prehodnocuje mocenské vzťahy a hľadá odpovede na otázky postkolonializmu a diskriminačnej a (pornografickej) sexuálnej politiky. Aktivistický potenciál a radikálne prehodnotenie rodu a pohlavia sa osvedčili ako inšpiratívne podhubie pre umeleckú prax. Celá nová kinematografická tendencia označovaná ako New Queer Cinema priniesla na svetové plátna príbehy založené na neheteronormatívnej skúsenosti. 

Program predstaví šesť krátkych experimentálnych filmov, ktoré sa zaoberajú subjektmi a subjektivitami vyvíjajúcimi sa v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Spája ich túžba vyrozprávať svoje príbehy inak – ukázať, ako vzniká radikálne nový spôsob konštruovania naratívov. A to je dôležité, keďže nové spôsoby uvažovania o rode vyžadujú nové spôsoby rozprávania príbehov ľudí žijúcich v kontextoch zmeneného ponímania rodu. Zámerom tejto prezentácie je tak ukázať práce pôsobiace v špecifickej rovine queer umeleckej praxe – „rozprávanie príbehov“.