Queer Stories/ výstava

multikulti.sk multikulti.sk | 21.11.2018 | Aktualita
Queer Stories/ výstava tranzit.sk

 „Sme tu. Sme queer. Zvyknite si na to!“
 (LGBTQ slogan spopularizovaný aktivistickou organizáciou Queer Nation, 1990)

Galéria tranzit.sk pozýva na vernisáž výstavy Queer Stories, ktorá sa bude konať 30. novembra o 18:30 a  výstava potrvá do 14. decembra.

Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť vzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.

Slovo „queer“, označujúce lesbickí, gay, bisexuálni, transrodoví a medzirodoví aktivizmus a akademický diskurz, má už za sebou takmer tridsať rokov dlhú históriu. Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Výstava predstavuje práce zaoberajúce sa subjektmi a subjektivitami, ktoré sa vyvíjali v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia sa totiž o verejné vystúpenie, o coming out, naopak, svoje životy žijú bez pretvárky – bez pochybností či trápenia. Queer stories chcú ukázať ako sa rôzne umelecké vyjadrenia vynárajú spolu s rámcami, v ktorých na queer životoch záleží. Tým, že výstava Queer stories prepája diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať. 

Sprievodný program:
Súčasťou výstavy bude Queer experimental film night s filmami a diskusiou s ich autormi/kami Katrinou Daschner, Anou Hoffner, Ashley Hans Scheirl, Nanou Swiczinsky a príspevkom teoretičky Andrey B. Braidt. Ďalšími podujatiami budú prednášky Heleny Cabello, Any Carceller, Marty Huber, ako aj premietanie najnovších prác Pavlíny Fichty Čiernej spolu s diskusiou s autorkou a hosťami.