Remember November - Revolutions Reloaded

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 14.11.2019 | Aktualita
Remember November - Revolutions Reloaded zdroj: Nadácia Milana Šimečku

Remember November - Revolutions Reloaded je unikátne divadelné predstavenie, ktoré vzniklo štýlom work in progress, so skupinou stredoškolských žiačiek. Hlavnú úlohu v predstavení zohráva autentický životný pocit a postoj mladých ľudí, ich prirodzená tvorivosť a netušené umelecké vlohy formulované vo vzťahu k 30. výročiu osláv Nežnej revolúcie. Pozrieť si ho budete môcť v nedeľu 17. novembra o 19:00 v Pistoriho paláci v Bratislave. Autorom a režisérom predstavenia je Marián Prevendarčík v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku

V predstavení účinkujú:
Adela Martinková
Ema Freud
Ľubica Silvanova
Nina Šuchová