Šilalo Paňori. Studená vodička

27.02.2018 | Aktualita
Šilalo Paňori. Studená vodička

V bratislavskom Artfore sa v utorok 20. marca bude čítať, spievať aj pozerať. Autori a autorky projektu Šilalo paňori (Studená vodička) pozývajú na prezentáciu výskumného projektu zo života Rómov s autorským čítaním z knihy Zuzany Mojžišovej Za rómskym ľudom a s premietaním ukážok z dokumentačných videí. Večer zároveň ukončí výstavu fotografií Leny Kušnierikovej nafotených počas projektu.
Čítanie: Zuzana Mojžišová, spev rómskych piesní: Juraj Adamuščin, Jana Belišová

Projekt Šilalo paňori prostredníctvom viacerých výstupov zachytáva zrkadlenie životných príbehov Rómov v piesňach. Etnografka Jana Belišová a jej spolupracovníci Zuzana Mojžišová, Marek Šulík, Lena Kušnieriková v priebehu dvoch rokov navštevovali rómske rodiny, zaznamenávali tieto piesne a príbehy a skúmali ich katarznú funkciu v živote Rómov. 

Výsledkom sú kniha Zuzany Mojžišovej Za rómskym ľudom, ktorá vznikala plynulým prepájaním denníkových záznamov vznikajúcich počas jednotlivých výskumných výjazdov, textov pesničiek a úryvkov z autentických rozhovorov; dokumentárny film Mareka Šulíka Ťažká duša, nominovaný na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za najlepší dokumentárny film, a súbor dvadsiatich piatich dokumentačných videí Šilalo paňori (Belišová, Šulík).