Školenie: Ako zamestnávať cudzincov na Slovensku?

multikulti.sk multikulti.sk | 21.11.2018 | Aktualita
Školenie: Ako zamestnávať cudzincov na Slovensku? Marek Jančúch

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka školenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o presné, praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR.

Obsah školenia:

1. Ako na Slovensku zamestnať:

- štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým stykom,
- cudzincov z členských krajín EÚ,
- študentov zo zahraničia,
- vysokokvalifikovaných cudzincov na základe modrej karty,
- štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú zmeniť účel pobytu na zamestnanie,
- cudzincov pri vyslaní a vnútropodnikovom transfere na Slovensko,
- cudzincov, ktorí pracuje u iného zamestnávateľa v SR.

2. Vybavenie prechodného pobytu a povolenia na zamestnanie:
- pobyt a povolenia na zamestnanie krok za krokom,
- lehoty a požiadavky na vybavenie dokladov,
- najčastejšie chyby v praxi pri vybavovaní povolení,
- legislatíva upravujúca pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku,
- ukážka vyplnenia požadovaných formulárov,
- tipy na ďalšie dôležité zdroje informácií.

3. Ďalšie súvisiace témy podľa záujmu účastníkov (uznanie vzdelania cudzinca, ktoré získal v zahraničí; postup pri zlúčení rodiny s rodinnými príslušníkmi zamestnanca a pri ich zamestnaní; riziká nelegálneho zamestnávania; tipy na adaptačné programy a integračné opatrenia, ktoré uľahčia začlenenie cudzinca do života na Slovensku a v práci a pod.

Viac informácií o termínoch  a cene školenia nájdete tu.