Stredoeurópske fórum: Sloboda prejavu - samozrejmosť alebo zbraň?

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 07.09.2019 | Aktualita
Stredoeurópske fórum: Sloboda prejavu - samozrejmosť alebo zbraň? grafika: Matúš Hnát

Tento rok bude mať na našom festivale premiéru Stredoeurópske fórum, na ktoré opäť zavítajú vzácni hostia. Khalid Albaih je renomovaný karikaturista, zakladateľ online siete nezávislých politických karikaturistov, vo svojej vlasti - Sudáne - zakázaný.

Péter Molnár je maďarský spisovateľ, básnik, teoretik médií a slobody slova a aktuálny víťaz súťaže European Slampionship. A napokon Zuzana Kepplová je slovenská spisovateľka a komentátorka denníka SME. Diskusiu moderuje riaditeľka viedenského festivalu Humanities, Dessy Gavrilova.

O úvodné slovo na tému Strach a identita sa postará Ivan Krastev, politológ a Stredoeurópan, ktorý patrí k navjplyvnejším politickým mysliteľom súčasnosti. V slovenčine mu naposledy vyšla kniha Čo príde po Európe?

Khalid Albaih do Bratislavy zavíta na pozvanie festivalu [fjúžn] a združenia literarnyklub.sk a v Novej Cvernovke predstaví aj svoje ilustrácie.

Príďte do Novej Cvernovky 13. septembra. Začíname o 18:00.

ENG:

The Central European Forum joins our festival for the first time this year. It offers a fine selection of guests. Khalid Albaih is a renowned cartoonist, founder of an online network of independent political cartoonists, banned in his home country - Sudan. Péter Molnár is a Hungarian writer, poet, media and freedom scholar and the latest winner of the European Slampionship. Last but not least, Zuska Kepplová is a Slovak writer and commentator for the daily SME. The discussion will be hosted by Dessy Gavrilova, director of the Vienna Humanities Festival.

Political scientist Ivan Krastev who is a regular contributor to the New York Times and other international media will deliver the opening speech in which he will try to answer the question “Who is afraid of identity?”