Vernisáž: Dolnozemské selanky

Nadácia Milana Šimečku Nadácia Milana Šimečku | 09.09.2019 | Aktualita
Vernisáž: Dolnozemské selanky zdroj: Kalab

O autonómnej oblasti Vojvodina na severe Srbska sa hovorí, že je Európska únia v malom. Na ploche približne tretiny Slovenska žije 23 národností, pričom slovenčina je jeden z úradných jazykov v oblasti. Dolnozemskí Slováci žijú v oblasti od konca 17. storočia. V posledných desaťročiach sa vytvorila v obci Kovačica a okolí skupina desiatok umelcov, pričom naivné umenie Slovákov sa dostalo aj na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska a v súčasnosti ašpiruje aj na zápis do nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco. V septembri Vám predstavíme výber toho najlepšieho. Pôjde o prierezovú tvorbu viacerých generácií staršej i mladšej. Osobne Vám toto umenie na vernisáži predstaví naivná umelkyňa priamo z Kovačice Eva Hrková s kurátorom výstavy Pavlom Babkom.

Vernisáž k výstave prierezovej tvorby naivných maliarov a maliariek slovenskej menšiny zo srbskej 
Vojvodiny bude 16. septembra 2019 (pondelok) o 18.00 v Kalab centre na Zámockej ulici 5.
Podujatie bude zároveň aj súčasťou festivalu [fjúžn].
Realizované s podporou FPU.

R.S.V.P.: Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do soboty 14. septembra na mail info@krajanskyinstitut.sk. Ďakujeme.

Záštitu nad podujatím prevzala starostka MČ Starého Mesta 
Zuzana Aufrichtová.