Vernisáž: Neviditeľné múzeum

23.11.2017 | Aktualita
Vernisáž: Neviditeľné múzeum foto: Adam Šakový

Neviditeľné múzeum, výstava v tranzit.sk iniciovaná Otom Hudecom, je návrhom na založenie múzea rómskej kultúry, zároveň prezentuje práce viacerých autoriek a autorov, ktoré reflektujú rómsku históriu a kultúrnu produkciu a často aj problematizujú zažité stereotypy. Hoci len parciálne, tieto práce v zhutnenej forme rozširujú pohľad na históriu, kultúru a súčasné umenie Rómov. Výstava začína 29. novembra a trvá do 27. januára 2018.

Skutočnosť, že sa v jednom z centier Slovenska ako Bratislava či Košice nevyskytuje múzeum rómskej kultúry, tak významnej minority v rámci slovenskej spoločnosti s bohatými a živými tradíciami a kultúrou, neodhaľuje len prehliadanie menšiny väčšinovou spoločnosťou a politikmi. Odhaľuje aj obavy z plného uznania a zrovnoprávnenia menšinovej kultúry, z uznania existencie „iného“ vo svojom vnútri. Takéto múzeum by pritom mohlo byť nástrojom kultúrnej a spoločenskej emancipácie Rómov, ale aj majority od jej stereotypného uvažovania o rómskej menšine. Mohlo by byť prostriedkom pre uvedomenie, že Rómovia a rómska kultúra tvoria významnú súčasť histórie a súčasnej kultúry Slovenska.