Zbavujeme sa zodpovednosti za ľudí na úteku?

18.02.2018 | Aktualita
Zbavujeme sa zodpovednosti za ľudí na úteku? foto: Flickr: Medecins sans frontieres

Amnesty International Slovensko pozýva na prednášku Zíde z očí, zíde z mysle: Presúvanie zodpovednosti za ľudí na úteku na krajiny mimo EÚktorá sa uskutoční 20. februára v Univerzitnej knižnici v Bratislave o 17.30 hod.

Prednáška sa zameria na vzťahy EÚ a tretích krajín (Turecko a krajiny západnej a východnej Afriky) v oblasti riešenia migračnej krízy a uzatváranie dohôd medzi nimi. Chránia tieto dohody ľudí na úteku alebo ide o presun zodpovednosti za poskytnutie ochrany na tretie krajiny? Nie je cieľom týchto snáh len posilnenie hraničných kontrol, aby sa zabránilo iregulárnym prechodom cez hranice? O dopade externalizácie migračnej politiky Európskej únie sa viac dozviete v diskusii.

Podujatie je organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý vyhlásilo OSN na 20. februára.