Zbierky a prezentácie rómskej kultúry

28.11.2017 | Aktualita
Zbierky a prezentácie rómskej kultúry foto: Goetheho - inštitút Bratislava
Kde sa nachádzajú zbierky rómskych kultúrnych artefaktov v Európe a ako do nich prispievajú slovenské kultúrne iniciatívy a umelci? Ktoré inštitúcie uchovávajú a prezentujú kultúrne dedičstvo Rómov? Aké sú etické a efektívne stratégie zberu informácií, objektov a kultúrnych artefaktov? Ako je možné budovať rómske archívy a zhromažďovať a usporadúvať ich presne a konštruktívne?

Tieto otázky sú predmetom sympózia Zbierky a prezentácie rómskej kultúry, ktoré sa uskutoční 30. novembra v Goetheho inštitúte Bratislava Zástupcovia kultúrnych inštitúcií, výskumníci a kritici umenia budú spoločne s publikom skúmať, aké stratégie môžu zmeniť formy reprezentácie kultúry Rómov a jej vzťah k slovenskej kultúre. Pozvaní experti majú bohaté skúsenosti z práce s rómskou kultúrnou pamäťou, zachovaním znalostí Rómov a s vyrovnávaním sa s výzvami spojenými s digitalizáciou v múzeách, zbierkach a archívoch.