Barcelona: nové rodiny, nové mesto

11.05.2015 |
Barcelona: nové rodiny, nové mesto foto: visualhunt.com

„Keď sa prisťahovalec rozhodne, že nastal správny čas zjednotiť vlastnú rodinu, ktorá ostala v jeho rodnej krajine, znamená to, že dosiahol pocit určitej stability,“ začína svoje rozprávanie Ramon Sanahuja, riaditeľ Kancelárie pre imigráciu a medzikultúrne záležitosti na barcelonskom magistráte. „V živote migranta je takýto krok veľmi dôležitým momentom.“

Úspešná integrácia prisťahovalcov závisí na mnohých faktorov - od kvalitného zamestnania, otvorenosti miestnej komunity, až po vytváranie sociálnych väzieb.  Samotný proces opätovného zlúčenia so svojimi najbližšími v sebe zahŕňa túžobné očakávania a pocit spokojného a naplneného života v novej krajine.

Uvedomujúc si ťažkosti s tým spojené začala Kancelária pre imigráciu a medzikultúrne záležitosti v Barcelone realizovať v roku 2007 program Nové rodiny. Prostredníctvom neho poskytuje rodinám poradenstvo a podporu pred, počas a po procese opätovného zjednotenia.

„Je dôležité, aby mestá prichádzali s novými stratégiami, ktoré budú odrážať rôznorodosť prostredí, z ktorých imigranti prichádzajú a ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby a starosti, ktorým zjednotené rodiny musia čeliť. Opätovné spojenie rodín je pre prisťahovalcov zlomovým krokom. Priviesť sem svoje rodiny znamená rozhodnutie investovať vlastné úsilie do hosťujúcej krajiny namiesto do krajiny pôvodu.

Podpora rodín, ktoré to naozaj potrebujú

Takisto ako mnohé iné imigračné procesy, aj spájanie rodín je komplexným a časovo náročným problémom. Napriek tomu neexistuje žiadna garancia, že takáto žiadosť bude schválená. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je individuálna podpora rodinných príslušníkov, predovšetkým v úvodnej fáze byrokratického procesu, dôležitou súčasťou programu Nových rodín.

Kľúčovými komponentmi programu sú:

a) Asistencia pred príchodom členov rodiny. Tím odborníkov ponúka žiadateľom pri príprave a plánovaní procesu zjednotenia rodiny individuálnu podporu. Každej rodine sa dostáva osobitnej pozornosti a pomoci pred, ako aj po príchode ostatných rodinných príslušníkov.

b) Orientácia v systéme. Schválenie žiadosti je len začiatkom celého procesu. „Proces opätovného spájania rodín je ako beh cez prekážky,“ hovorí Gloria Rendon, bývala koordinátorka programu. „Je to zdĺhavý proces, nie len časovo, ale aj čo sa týka splnenia všetkých požiadaviek. Môže trvať viac ako jeden rok, no v prípade občanov niektorých krajín, ako napríklad Pakistan, sa proces môže natiahnuť dokonca na 4 až 5 rokov.“

Podľa programovej konzultantky Marty Roviry Martinez, je dôležité, aby „sa počas procesu, ktorý im má pomôcť nadobudnúť spoločenské prostriedky a informácie potrebné pre samostatný a rovnocenný vývoj v hosťujúcej krajine, imigranti stretli s vľúdnym a nápomocným prístupom. Cieľom je podpora sociálnej inklúzie a bezproblémové spolunažívanie v meste.“

Stratégie pre šťastné rodiny

Spojenie rodín je predovšetkým oslavou radosti. No netreba zabúdať, že na príbuzných, ktorí žili dlhé roky vo vzájomnom odlúčení, čaká mnoho nových výziev. Program Nové rodiny myslí aj na prípadné nepríjemné aspekty zjednocovania.

Špeciálny workshop pomáha rodičom chápať, ako znova nadviazať kontakt, respektíve obnoviť vzťahy s deťmi, ktoré roky nevideli. Carmen, jedna z takýchto matiek, priznáva: „Po tom všetkom, čo som si počas samotného procesu odskákala, som musela čeliť tomu najhoršiemu momentu – keď sa vaše dieťa napokon za vami dostane, no zrazu máte pocit, že všetko je neznáme. Vyrovnať sa s tým pocitom je skutočne náročné.“ Mladí ľudia, ktorí prichádzajú za svojimi rodičmi, sú na tom podobne. Milagros hovorí: „To najlepšie, čo sa mi kedy stalo, bolo, že som mohla znova stretnúť svoju mamu. Najhoršie však bolo, keď ma nespoznala.“

Pretože ženy sa môžu počas procesu spájania rodín cítiť často osamotené, Rendon vysvetľuje potrebu vytvorenia špecializovaného workshopu pre ženské migrantky. „Tieto skupinové sedenia sme navrhli tak, aby sme ženám pomohli stať sa samostatnejšími a sebavedomejšími aj vo verejnom živote.“ Zároveň sú ženy častokrát prvým, kto imigruje, a preto môže byť pre nich proces opätovného stretnutia sa so svojimi manželmi náročný. Sanahuja: „Neraz sa stane, že sa manželia po príchode do novej krajiny nevedia zamestnať a stanú sa tak závislí na príjme svojich manželiek. Vzniknutá situácia môže spôsobovať v rodine zbytočné napätie. Preto sa snažíme ženy na podobné scenáre čo najdôslednejšie pripraviť.“

Veľký integračný plán mesta Barcelona

V Barcelone existuje politický a spoločenský konsenzus o hodnotách interkultúrnej perspektívy mesta, na ktorého základe sa pristupuje k riešeniu témy imigrácie. Magistrát sa momentálne snaží postúpiť od pôvodných politík zameraných na samotné prijatie cudzincov smerom k politikám integrácie, inklúzie a komunitnej súdržnosti. Ramon Sanahuja dodáva, že cieľom mesta je “spraviť aj z prisťahovalcov prívržencov idey spoločného budovania mesta na základe úplnej rovnosti. Hlavným zmyslom nášho programu je vytvárať priaznivé podmienky na integráciu a kvalitný život nových obyvateľov Barcelony.“

A to je predsavzatie, ktoré by si mohli k srdcu vziať určite aj ďalšie mestá.