Môj život na Slovensku a prínos imigrantov

Hitesh Kumar Lalji Thanki Hitesh Kumar Lalji Thanki | 15.06.2016 |
Môj život na Slovensku a prínos imigrantov foto: visualhunt.com

Môj život na Slovensku považujem za úžasný a prirodzene plynúci. Oceňujem, že ľudia sú tu priami a sústreďujú sa na podstatu veci. Tiež oceňujem, že ak to potrebujem, dostane sa mi pomoci od susedov. Úradníci v rôznych štánych inštitúciách radi pomôžu s riešením problémov. Avšak systém k tomu nie vždy prispieva. Máme mnohé rigidné pravidlá, napríklad povinná certifikácia aj v prípade jednoduchých živností.

Môj dojem zo Slovákov a Sloveniek je, že sú to milí, nepokazení ľudia, ktorí veľa pracujú, no nemajú veľmi radi zmeny. Niektorí ľudia sú takí hanbliví, že sa boja so mnou čo i len rozprávať, lebo som pre nich cudzinec. Žijeme však v 21. storočí a všetci sme vzdelané a civilizované ľudské bytosti. Dnešok už nie je o náboženstve, rase, komunite, ale o rozvoji a napredovaní - aj o rozvoji ľudí. Som Ind zo strednej triedy a trúfam si povedať, že dnes aj „globálny človek", pretože som dosť času strávil s cudzincami z rôznych krajín - od Ďalekého východu až po Karibik. Od nich som sa mnohému naučil a spravili ma globálnym človekom. Možno nie som dokonalý, ale tiež mám niečo, čím môžem druhých obohatiť. Každý človek môže zdieľať a rozvíjať druhých a tak rozvíjať aj samotný národ.

Pekné na tom je, že keď človek príde so svojou rodinou do inej krajiny ako imigrant, spočiatku musí veľa vecí tolerovať: spoločnosť, tradície, názory, počasie, jazyk, či dokonca choroby. Vyžaduje to veľa práce usadiť sa niekde. A to vás obohacuje viac, ako si vieme predstaviť. O tieto cenné skúsenosti by sme prišli, ak by takíto ľudia nežili okolo nás.
Myslím si, že pre Slovákov by bolo dobre, aby viac pozorovali a učili sa od okolitého sveta. Moja skúsenosť z cestovania po svete a života v rôznych krajinách mi hovorí, že imigranti sú vlastne akýmsi oknom do vonakajšieho sveta a miestna spoločnosť sa od nich môže veľa naučiť. Prinášajú nové nápady, technológie, spôsoby života a chápania vecí, čo obohacuje domácu kultúru. Približujú krajinu svetu a robia ju tak múdrejšou.

Slováci by, podľa môjho názoru, mali pochopiť, že bez migrantov sú možnosti rastu výrazne obmedzené a ich život sa bude točiť v kruhu. Kvalitní a vzdelaní cudzinci sú kľúčom k rozvoju spoločnosti. Dobrými príkladmi ich prínosu pre krajinu sú Juhoafrická republika, Spojené arabské emiráty alebo Austrália, najmä ak ich porovnáme s inými štátmi v ich regiónoch. Ale aj USA, Veľká Británia, Nemecko, či Portugalsko, Španielsko a Francúzsko značne profitovali z migrácie. Prečo asi sa mnohé štáty (Kanada, Dánsko a mnohé ďalšie) usilujú, aby k nim prišli kvalifikovaní zamestnanci a šikovní podnikatelia?

Napriklad, indická spoločnost TATA motors kúpila firmu Jaguar, ale istotne nie preto, aby ich továrne presťahovala do Indie, ale plánuju expandovať tam, kde sa závody už nachádzajú, prípadne do susedných krajín, ako napriklad na Slovensku. Ďalší príklad – spoločnosť Arcelor kúpila Mittal Group z Indie a, samozrejme, Veľká Británia sa teší z tohto korporátneho „imigranta", ktorý novými nápadmi a stratégiou zachráni ich obrovkú, ale chradnúcu nadnárodnu firmu a tisíce pracovných miest. A toto je len niekoľko príkladov, ako môžu byť imigranti prínosom. Zatiaľ čo sa svet postupne mení na jednu "globálnu dedinu", imigranti sú spôsob ako sa stať jednou jej štvrťou.

Hitesh Kumar Lalji Thanki (z Indie)
predseda OZ AISHVAR
www.aishvar.org