ODKIAĽ SI?

Anna Jacková Anna Jacková | 03.09.2019 |
ODKIAĽ SI? foto: Tomáš Halász

Keď sme začínali s fotoprojektom s pracovným názvom Druhá generácia cudzincov (priznajúc, že aj samotné pomenovanie je istým spôsobom nálepkou), chceli sme zistiť, ako sa vnímajú ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku, ale ich rodičia alebo jeden z nich pochádzajú zo zahraničia. Zaujímalo nás, či to túto generáciu nejako ovplyvnilo, čo tvorí ich identitu, kde je domov a či je pre nich vôbec dôležité, venovať sa tejto téme. 

Nepochybne, každý a každá z nás je súhrnom mnohých identít, ktoré sa časom menia, vystupujú do popredia alebo úzadia na základe životných udalostí, ovplyvňujú sa navzájom, no stále ústia do špecifickej jedinečnosti – konkrétneho človeka. Nasledujúce fotografie sú len prvým krokom ku človeku. Nekladú si za úlohu popísať, roztriediť, priradiť kategórie a jednoznačne odpovedať na otázku – kto si? Ponúkajú príležitosť bližšie spoznať príbehy ľudí, ktorých spája zahraničný pôvod ich rodičov, no ich výpovede sú tak rozmanité, že prekračujú zaužívané vnímanie toho, kto sme „my“ a kto „oni“. 

008-fjuzn portrety top final.jpg              002-fjuzn sara azimi jpg online.jpg               002-fjuzn oleksandra ovcarenko online.jpg


002-fjunz barhum nakhle jpg media.jpg                      002-fjuzn kvet large.jpg003-fjuzn miriam mouandou jpg large.jpg