O nás

fjúžn.sk je portál Nadácie Milana Šimečku o nových menšinách, cudzincoch a cudzinkách a ďalších minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

Publikujeme rôzne príbehy o ľuďoch, ktorí majú korene v zahraničí, ale Slovensko je už ich domovom. Chceme prezentovať hlasy v spoločnosti, ktoré je málo počuť, no sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. V prevažne negatívnej atmosfére, ktorú okolo seba vytvára slovo migrácia prinesieme hlbšie nahliadnutie do tejto komplexnej témy.


Pripravili Anna Jacková a Dominik Jursa

Obyvateľov Bátoviec sme sa pýtali, čo si myslia o multikulturalizme, a ako by sa im nažívalo v susedstve s cudzincami. Anketa vznikla v rámci projektu Umením proti radikalizácii, ktorý organizovala Nadácia Milana Šimečku v divadle Pôtoň od 18. – 23. novembra 2017.

Misia:

V duchu myšlienky Milana Šimečku - Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom - sa na Multikulti.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s migráciu. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

Vízia:

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.

Redakcia

Šéfeditorka:
Anna Jacková

Redakčná rada:
Andrej Findor, sociológ
Ľuba Voľanská, etnologička
Erich Mistrík, vysokoškolský pedagóg
Sawkat Choudhury, lekár a aktivista
Roman Džambazovič, sociológ
Laco Oravec, bývalý riaditeľ nadácie a ľudskoprávny aktivista

Vydavateľ
Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 747/5
811 03 Bratislava
IČO: 17314178

tel./fax.: +421 2 544 335 52
mobil: +421 918 519 628, +421 911 898 255
e-mail: nms@nadaciams.sk
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

ISSN 2453-9554 
Periodicita vydávania - 2x do týždňa