Svet, ktorý máme doma

Anna Jacková Anna Jacková | 15.09.2020 |
Svet, ktorý máme doma Foto: Michal Babinčák

Asi niet pochýb o tom, že za slovo roka 2020 už teraz môžeme vyhlásiť pojem korona. S ním súvisiaci  pojem sociálny dištanc, o ktorom teraz veľa čítame, pritom do slovníka zaviedol americký psychológ a sociológ Emory Bogardus už v 20. rokoch 20. storočia. Bogardus skúmal, ako sa vzťahy v americkej spoločnosti menia pod vplyvom narastajúceho počtu prisťahovalcov s rôznym kultúrnym a geografickým pozadím. V podstate platí, že čím je miera sociálneho dištancu menšia, tým je skupina ľudí otvorenejšia k skupine inej. Ako sme na tom na Slovensku v roku tzv. sociálneho dištancu? Na to neexistuje jednoznačná odpoveď.

Zatiaľ čo fyzický dištanc je v súčasnosti nevyhnutný na udržanie bezpečnosti a znižovania výskytu ochorenia, ten sociálny môže byť prekážkou vzájomného spoznávania. Zatvorené hranice nemusia predstavovať len naše zmarené plány a pocit ochudobnenia z premárnených dovoleniek.

V Nadácii Milana Šimečku vás v mene 15. ročníka festivalu [fjúžn] pozývame spoznávať svet, ktorý máme doma. Na Slovensku žije viac ako 140-tisíc cudzincov a cudziniek, pre ktorých sa táto krajina stala domovom. Počas festivalových dní môžete spoznať niektorých z nich, vrátane podujatia Humans of [fjúžn].  

Humans of […] je populárny koncept predstavovania obyvateľov rôznych miest, ktorý má svoje korene v New Yorku. Prvú sériu Humans of New York vytvoril Brandon Stanton ešte v roku 2010, odvtedy sa projekt rozšíril do rôznych kútov sveta.

S projektom Humans of [fjúžn] sme začali v roku 2019. Portréty, ktoré sme priniesli tento rok predstavujú sedem osobností a reprezentujú vekovú, profesijnú, rodovú či náboženskú rozmanitosť pôvodu a príbehov. Koncept Humans of [fjúžn] je ukážkou toho, čo máme ako ľudia spoločné, zároveň je oslavou ľudskej pestrosti.

Inšpiratívne ženy a muži s cudzokrajným pôvodom sa podelia o svoje skúsenosti so životom na Slovensku – so všetkými radosťami i starosťami, strachmi či úspechmi. Ako zvládli pandémiu koronavírusu Illah, Khadra, Lucia, Mykola, Anabela, Sawkat či Addy si môžete vypočuť aj naživo počas podujatia Humans of [fjúžn], ktoré sa bude konať 18. septembra v bratislavskej A4. Stretnúť ich môžete aj na citylightoch v uliciach hlavného mesta a v mestskej doprave.